Lidošā planēta, Piena ceļš. Animācija un grafika. Motion5